Wprowadzenie Relikwii Jana Pawła II

W dniu 18 maja 2019 r – w 99 rocznicę urodzin Naszego Papieża a teraz Świętego Jana Pawła II parafia nasza przeżyła wspaniałą historyczną uroczystość wprowadzenia Jego relikwii do naszej Świątyni. Uroczystości przewodniczył dziesięcioletni bezpośredni świadek  życia i świętości, drugi osobisty sekretarz  – abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski

Wprowadzenie relikwii Jana Pawła II do kościoła parafialnego w Zagorzycach Dolnych.

W opinii wielu osób nie tylko parafian Zagorzyc Dolnych zdarzenie to ma wymiar historyczny i tak było odbierane już w trakcie trwania nabożeństwa. Wyrażono bowiem publicznie opinię, że to wydarzenie  przyjęcia relikwii Wielkiego Człowieka – Wielkiego Autorytetu nie tylko Polaków – w 99 rocznicę Jego urodzin, w gronie tak licznego wyjątkowego Zgromadzenia traktować trzeba jako Cudowne – nadzwyczajne działanie Boże. Aby tak mogło być sam Bóg z pewnością kierował poczynaniami Kapłanów i ludzi świeckich. Relikwie św Jana Pawła II znajdują się już w wielu polskich kościołach i kaplicach. Dzięki kard. Stanisławowi Dziwiszowi oraz abp. Mieczysławowi Mokrzyckiemu, osobistych sekretarzy Ojca Świętego, do licznych świątyń trafiły relikwie krwi św Jana Pawła II albo relikwie włosów Papieża. Zarówno krew, jak i włosy zaliczane są do relikwii I stopnia.

Na relikwiarzu, w którym przechowywane są „zagorzyckie” Relikwie – umieszczono napis- EX CAPILLIS

Wprowadzenie relikwii Jana Pawła II do kościoła parafialnego w Zagorzycach Dolnych.

co znaczy, że parafia nasza otrzymała włosy Karola Wojtyły.

Uroczystość rozpoczęła się od celebracji – Wprowadzenia cząstki ciała Świętego do świątyni. W Procesji udającej się do ołtarza relikwie wnosiła wielodzietna rodzina naszej Wspólnoty Parafialnej. Przed wejściem do kościoła uczestnicy procesji zatrzymali się przy pomniku,

 

 który przy naszej świątyni jest już od 2008 r. tj. w trzy lata po śmierci Wielkiego Polaka, kiedy to mówiono „Santo Subito”.

Przy dźwiękach popularnej „Barki” granej przez kapelę dętą i śpiewie zgromadzonej tak licznie wspólnoty liturgicznej procesja płynęła do Ołtarza, przy którym umieszczono obraz Jana Pawła.

Po wniesieniu relikwii ks. Abp poświęcił relikwiarz i obraz oraz modlił się o gorliwe ICH przyjęcie przez parafię pw. Niepokalanego Serca NMP w Zagorzycach Dolnych i przekazał je na ręce ks. proboszcza.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie
.

Wsłuchani w słowa Psalmu Responsoryjnego z liturgii tego dnia: wierni to właśnie robili – niemal wołali z radości głośno na cześć Pana – w podziękowaniu za wyjątkowy pontyfikat i bardzo dumni ze świadectwa życia ziemskiego i pośmiertnej posługi Jego Wybrańca, Polaka – Świętego Papieża Jana Pawła II. A to dlatego, że za Jego przyczyną -widziały i nadal dostrzegają wszystkie krańce ziemi zbawienia ludów – narodów, czyli to jak Bóg w Trójcy Jedyny – może przywracać człowieka ze stanu grzechu, niewoli a nawet śmierci – do stanu życia pełnego nadziei i jedności ze Sobą.

Ze wzruszeniem przyjmowano słowa homilii wygłoszonej przez Celebransa o niezwykłości i świętości naszego Papieża.

Na koniec Mszy świętej dzieci

i delegacja osób dorosłych świeckich podziękowała  za ten wyjątkowy dar.

Ofiarując wyjątkowemu Gościowi abp lwowskiemu:

  • kwiaty – symbolu szczodrobliwości Boga, aby Zagorzyce zapamiętał z tego, że nasza Matka – patronka Parafii i nasz Ołtarz ozdobione są zawsze takimi kwiatami.
  • obraz wizerunku Jana Pawła II jaki – tutaj w Zagorzycach namalował członek kościoła, któremu przewodzi – mieszkaniec Ukrainy Tarnopolanin – Eugeniusz Cebryński, i
  • książkę – „Ślady wiary Zagorzyc” napisanej przez brata Józefa Ochała – Kapucyna. W niej możemy przeczytać, że Zagorzyce to najbogatsza wioska w Polsce, nie w bogactwo doczesności, ale w bogactwo o wymiarze duchowym, bo najbogatszą historią Matki. „Kto chce się jej uczyć musi tu przyjechać i złożyć wizytę Matce, która jest niemal w każdej kapliczce przydrożnej”- to cytat z tej książki. A tych kapliczek spośród wiosek polskich jest tutaj, jak pisze autor – najwięcej!Obraz może zawierać: 2 osoby, uśmiechnięci ludzie, w budynku

Również ks. Proboszcz wyraził wdzięczność Kapłanom Wszystkim zebranym – Gościom i Parafianom za udział w tej wyjątkowej historycznej Chwili – pierwszej modlitwy z bezpośrednim udziałem w naszej parafii świętego Jana Pawła II.

Ksiądz Mieczysław Mokrzycki pod koniec Eucharystii powiedział, że ta uroczystość była również dla Niego wielkim przeżyciem i wzruszeniem i wyraził zadowolenie tak liczną i zaangażowaną obecnością wiernych. Udzielił również błogosławieństwa RELIKWIAMI.

Przy śpiewie Scholi i Chóru wierni mogli ucałować i przyjąć osobiste błogosławieństwo Relikwiami.

Po skończonym nabożeństwie przy wyjściu z kościoła ministranci rozdawali kartki:

 

Kartka tył

Kartki Przód

O naszym doniosłym wydarzeniu pisały i czyniły relacje publiczne media:

NOWINY:

https://plus.nowiny24.pl/relikwie-papieza-jana-pawla-ii-zostaly-ofiarowane-parafii-w-zagorzycach-dolnych/ar/c1-14142067

TVS:

https://youtu.be/

ttps://www.facebook.com/pg/sedziszowtv/photos/?tab=album&album_id=2356611207956199&ref=page_internal

Wszystkim Uczestnikom za WIELKIE ŚWIĘTO – Dziękujemy!

 

26 maja 2019|