KORONAWIRUS – Komunikaty – Komentarze

Jak wiadomo okres Wielkiego Postu w tym roku rozpoczął się szczególną wiadomością o groźbie zachorowania na koronawirusa.

W tym miejscu umieszczamy wszelkie informacje otrzymane od Episkopatu, Sanepidu oraz innych Urzędów i Organizacji.

W niedzielę dnia 01-03-2020 – we wszystkich kościołach polskich odczytywane były dwa komunikaty – Przewodniczącego Episkopatu Polski – abp. Stanisława Gądeckiego oraz Ministra Zdrowia – Pana Łukasza Szumowskiego w sprawie zagrożenia zachorowaniem w wyniku zarażenia koronawirusem. Obydwa komunikaty można przeczytać właśnie tutaj.

KOMUNIKAT Gądecki

MINISTER ZDROWIA

A w środę 11-03-2020 Przewodniczący Episkopatu wydał kolejny komunikat:

komunikat 2

W dniach 12-13.03.2020 otrzymaliśmy: od SANEPIDU i Kurii Rzeszowskiej:

SANEPID do PARAFII

Kuria Rzeszowska komunikat ws. koronawirusa1.

Kuria Komunikat ws. koronowirusa w WORD

W dniu 14.03.2020 – otrzymaliśmy pismo ks. Bp. Jana Wątroby – Ordynariusza naszej Diecezji w sprawie dyspensy: Dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy św.

KOMUNIKAT KURII DIECEZJALNEJ W RZESZOWIE z dnia 20 marca

Wskazania Konferencji Episkopatu do Biskupów

Dekret Penitencjarii Apostolskiej odnośnie specjalnych odpustów

Komunikat Kurii Rzeszowskiej z dnia 25-03-2020

Zarządzenie epidemia

Komunikat Komisji Kultu Bożego  

Wytyczne na czas stanu epidemii- Kuria Rzeszowska – 23-04-2020

 

Komentarz własny:

Wszelkie te informacje niech wzbudzą w nas chęć – do jeszcze większego zawierzenia Bogu! Zwłaszcza teraz w okresie Wielkiego Postu, kiedy tak często śpiewamy w psalmach – „Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień – Zbawienia”. To m.in. z Drugiego listu do Koryntian. A kilka wersów wcześniej:

13. Jeśli bowiem odchodzimy od zmysłów – to ze względu na Boga, jeżeli przytomni jesteśmy – to ze względu na was. 14. Albowiem miłość Chrystusa przynagla nas, pomnych na to, że skoro Jeden umarł za wszystkich, to wszyscy pomarli. 15. A właśnie za wszystkich umarł po to, aby ci, co żyją, już nie żyli dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł i zmartwychwstał. 16. Tak więc i my odtąd już nikogo nie znamy według ciała; a jeśli nawet według ciała poznaliśmy Chrystusa, to już więcej nie znamy Go w ten sposób. 17. Jeżeli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto stało się nowe. 18. Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam posługę jednania. 19. Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania. 20. Tak więc w imieniu Chrystusa spełniamy posłannictwo jakby Boga samego, który przez nas udziela napomnień. W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem! 21. On to dla nas grzechem uczynił Tego, który nie znał grzechu, abyśmy się stali w Nim sprawiedliwością Bożą. Współdziałając zaś z Nim, napominamy was, abyście nie przyjmowali na próżno łaski Bożej. Mówi bowiem Pismo:

«W czasie pomyślnym wysłuchałem cię, w dniu zbawienia przyszedłem ci z pomocą». „Oto teraz czas upragniony, oto teraz dzień – Zbawienia”.

 

Bardzo prosimy o modlitwę indywidualną, wspólnotową i rodzinną. Jest ona potrzebna w tym szczególnym czasie wszystkim Polakom, Europie i światu.

Bądźmy odpowiedzialni za siebie i innych. 

Wszyscy, którzy zgłaszają się do szpitali lub w innych sposób korzystają z pomocy medycznej nie powinni zatajać swojego pobytu za granicą lub w kwarantannie. Zatajenie tych informacji stanowi wielkie zagrożenie dla funkcjonowania placówek medycznych. Jeśli ten proceder nie zostanie zaniechany to wkrótce zabraknie personelu zdolnego do świadczenia pracy, bo wszyscy znajdą się w przymusowej kwarantannie. Wszystkich korzystających z pomocy lekarza, pielęgniarki lub ratowników medycznych prosimy: mówcie od razu prawdę o swojej sytuacji.

To przede wszystkim TERAZ pokładajmy ufność w BOGU – módlmy się bazując na słowach Psalmu 91:

https://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=924

https://www.youtube.com/watch?v=FCUka-U6s-8

Prosimy także, aby stosować się do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i wszystkich innych zarządzeń władzy w celu opanowania rozprzestrzeniania się koronawirusa.

https://www.youtube.com/watch?v=wkL3KdDcPM4

 

  • Abp Lenga: „Koronawirus to kara Boża?” Brzytwa, czyli ostro na każdy temat:

 

  • Proroctwa o Polsce:

https://www.proroctwo.com.pl/proroctwa-o-polsce

 

  • Lech Dokowicz, Maciej Bodasiński  – Wezwanie do Pokuty:

https://www.youtube.com/watch?v=

 

  • „To nie koronawirus nas zabija…”  – Dr Shiva w Realu24!: 
22 marca 2020|