Uroczystość Wszystkich Świętych – niedziela  – 01.11.2020 

Uroczystość Wszystkich Świętych – niedziela  – 1.XI.2020 

Rząd wprowadził w piątek nowe ograniczenia w związku z pandemią – zamknięto dla wiernych cmentarze 31 października, 1 i 2 listopada. W naszej świątyni dziś 1 listopada o godz. 15.00 będzie procesja żałobna z modlitwami za zmarłych, taka jaką odprawia się na cmentarzu. Po procesji będzie Msza Św. za zmarłych parafian.

Przychodząc dziś do kościoła na Mszę Świętą, można wziąć znicz i łącząc się modlitewnie z naszymi bliskimi zmarłymi, zapalić i postawić koło groty Matki Bożej z Lourdes, krzyża misyjnego, św. siostry Faustyny, dzieci fatimskich, tablicy smoleńskiej.

Penitencjaria Apostolska wydała specjalny dekret, w który informuje, że odpust zupełny za zmarłych w tym roku w związku z pandemią można zyskać przez cały miesiąc listopad, jeden odpust dziennie. Pod zwykłymi warunki:

przystąpienie do Komunii Św., nawiedzenie cmentarz i modlitwa za zmarłych, odmówienie modlitwy OJCZE NASZ, WIERZĘ W BOGA i dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Św.

Ponieważ w tym roku nie będzie kwesty na utrzymanie cmentarz. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach Św. będzie zbiórka do puszek na utrzymanie cmentarza w Górze Ropczyckiej, z którego korzystamy. Wywóz śmieci w tym roku od stycznia do października kosztował 5100,-zł.

Od 1 do 8 listopada rusza akcja modlitewna RÓŻANIEC DO GRANIC NIEBA  w intencji ochrony życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.

Różaniec Do Granic Nieba trwa 8 dni, całą oktawę Uroczystości Wszystkich Świętych.

Do wydarzenia można dołączyć dowolnego dnia, choć zachęcamy, by aktywnie uczestniczyć przez całą oktawę. W zależności od sytuacji modlitwę przeżywamy w parafii lub innych dostępnych miejscach, w domu, pod przydrożnym krzyżem. Godzina dowolna, zachęcamy jednak do wybrania czasu powiązanego z rytmem duchowym dnia. Może to być, któraś z tych godzin:

12:00 – Anioł Pański

15:00 – Godzina Miłosierdzia

21:00 – Apel Jasnogórski

Jeśli modlitwa ma miejsce poza kościołem (z natury przygotowanym do liturgii), to prosimy o zorganizowanie godnego miejsca, na przykład – stolik z białym obrusem, zapalona świeczka, Pismo Święte otwarte na czytaniu z dnia, ew. obrazek, figurka. W czasie modlitwy przyjmij wewnętrzną postawę uniżenia przed Bogiem. Nie przeżywaj modlitwy, jako „cudownego zaklęcia”, Bóg Ojciec jest całkowicie wolny w swoich decyzjach, On decyduje jakie łaski nam ofiaruje, my Jego dzieci ufamy i wszystko przyjmujemy.

Bardzo zachęcamy to przeżywania oktawy w stanie łaski uświęcającej. To bardzo ważne, by Duch Święty miał do nas dostęp.  Jeśli nie możesz przystąpić do spowiedzi, tym goręcej oddawaj się Bożemu Miłosierdziu.

I jeszcze jedna ważna rzecz: każdego dnia oktawy możesz ofiarować odpust zupełny za zmarłych.

Całe wydarzenie przeżywamy w duchu jedności: świeckich, kapłanów, biskupów i papieża.

 1. Przebieg modlitwy: [starajmy się zachować kolejność]
 • modlitwa do Boga Ojca:

Bądź uwielbiony Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, Stwórco wszelkiego stworzenia. Ty jesteś Miłością i Źródłem miłości. Dziękuję Ci, żeś mnie tak cudownie stworzył! Dziękuję Ci także za życie członków mojej rodziny, gdyż każdy człowiek jest wyrazem Twojego błogosławieństwa dla mnie, mojej ojczyzny i całego świata.

Niestety my, grzesznicy, często nie potrafimy przyjąć, a niekiedy nawet wprost odrzucamy ten Owoc Twojej miłości. Dlatego bardzo przepraszam Ciebie za każdą zniewagę, jakiej dopuściłem się odrzucając dar życia. Przepraszam za każde odrzucone przez moich Rodaków dziecko poczęte, które jest przejawem obfitości Twojego miłosierdzia dla rodziców, krewnych i całego narodu. Przepraszam Cię za każdego człowieka, który w jakikolwiek sposób przyczynił się do odrzucenia miłości objawionej w zaistnieniu nowego życia. Proszę o łaskę przebaczenia dla mnie, dla mojej najbliższej rodziny, dla moich przodków i potomków.

Jednocześnie pragnę przyjąć do swego serca każde poczęte, a odrzucone życie. Przyjmuję te dzieci, którym choć nie dano przyjść na ten świat, to jednak żyją przed Twoim Obliczem. Nadaję im prawa mojej rodziny i obywatelstwo mojej Ojczyzny. Przebacz nam i udziel daru jedności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

 • modlitwa skierowana do dzieci:

Wszystkie dzieci nienarodzone zabite w naszych
rodzinach, te o których wiemy i te, które są nam nieznane,
przepraszamy was i chcemy przyjąć do serca wasze przebaczenie.
Prosimy, jeśli już oglądacie Boga twarzą w twarz, wstawiajcie się za
nami, by śmierć nie miała dostępu do naszych rodzin. Prosimy o
modlitwę za Polskę i cały świat, by wrócił do Boga Ojca, naszego
Stwórcy.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

(imprimatur N. 5375/2020)

 • Psalm 51:

Zmiłuj się nade mną, Boże, w łaskawości swojej, *

w ogromie swej litości zgładź nieprawość moją.

Obmyj mnie zupełnie z mojej winy *

i oczyść mnie z grzechu mojego.

Uznaję bowiem nieprawość moją, *

a grzech mój jest zawsze przede mną.

Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem *

i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,

Abyś okazał się sprawiedliwy w swym wyroku *

i prawy w swoim sądzie.

Oto urodziłem się obciążony winą *

i jako grzesznika poczęła mnie matka.

A Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie, *

naucz mnie tajemnic mądrości.

Pokrop mnie hizopem, a stanę się czysty, *

obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.

Spraw, abym usłyszał radość i wesele, *

niech się radują kości, które skruszyłeś.

Odwróć swe oblicze od moich grzechów *

i zmaż wszystkie moje przewinienia.

Stwórz, Boże, we mnie serce czyste *

i odnów we mnie moc ducha.

Nie odrzucaj mnie od swego oblicza *

i nie odbieraj mi świętego ducha swego.

Przywróć mi radość Twojego zbawienia *

i wzmocnij mnie duchem ofiarnym.

Będę nieprawych nauczał dróg Twoich *

i wrócą do Ciebie grzesznicy.

Uwolnij mnie, Boże, od kary za krew przelaną, †

Boże, mój Zbawco, *

niech sławi mój język sprawiedliwość Twoją.

Panie, otwórz wargi moje, *

a usta moje będą głosić Twoją chwałę.

Ofiarą bowiem Ty się nie radujesz, *

a całopalenia, choćbym dał, nie przyjmiesz.

Boże, moją ofiarą jest duch skruszony, *

pokornym i skruszonym sercem Ty, Boże, nie gardzisz.

Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci, *

odbuduj mury Jeruzalem.

Wtedy przyjmiesz prawe ofiary: dary i całopalenia, *

wtedy składać będą cielce na Twoim ołtarzu.

Chwała Ojcu i Synowi, *

i Duchowi Świętemu.

Jak była na początku, teraz i zawsze, *

i na wieki wieków. Amen.

 • Różaniec Święty:

Co najmniej jedna część Bolesna (czyli wszystkie 5 Tajemnic), w zależności od możliwości i pragnienia można odmówić wszystkie 4 części.

2. Podsumowanie:

Schemat tego „nabożeństwa” jest uniwersalny i może być powtarzany.

Zachęcamy do postawy ufności po modlitwie. Modlitwa została wysłuchana. Bóg Ojciec nas kocha i da to, co najlepsze swoim dzieciom. Odwagi! W górę serca!

 

 1. Jutro 2 listopada dzień zaduszny – wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W naszej świątyni Msze Św. o godz. 7.00 i 17.00. Po obydwóch Mszach Św. różaniec połączony z wypominkami. Przez cały miesiąc listopad różaniec za zmarłych połączony z wypominkami po wieczornej Mszy Św. w czwartek, piątek i sobotę – w niedzielę przed sumą o godz. 10.00.
 1. Pierwszy czwartek miesiąca –  od godz. 16.30 adoracja Najświętszego Sakramentu, nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy połączona z różańcem, wypominkami i Msza Święta.
 2. Pierwszy piątek miesiąca – od godz. 16.00 spowiedź święta, Msza Św. i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. W pozostałe dni Spowiedź pół godziny przed Mszą świętą.
 3. Pierwsza sobota miesiąca – Eucharystia i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
 4. Przyszła niedziela, druga listopada, adoracja najświętszego Sakramentu. Bardzo proszę, aby członkowie róż różańcowych dorosłych i róż ze szkoły podstawowej w miesiącu listopadzie odmawiały kolejną tajemnicę różańcową i podejmowały modlitwę za zmarłych i o pokój w naszej Ojczyźnie.
 5. Prasę katolicka: Niedzielę i Gościa Niedzielnego można nabyć na stoliku pod chórem.
 6. Bóg zapłać za ofiary na sprzątanie kościoła, prosimy aby w nadchodzącym tygodniu ofiary złożyli parafianie: Witold Ochał, Marek Koza, Stanisław Chmiel.

Msza Św. pogrzebowa za śp. +Tadeusza Roga będzie w kościele we wtorek 3 listopada o godz. 13.00.

Msza Św. pogrzebowa za śp. +Mieczysława Roga będzie w kościele w piątek 6 listopada o godz. 14.00.

31 października 2020|