15.08.2022 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP

15.VIII.2022 – Uroczystość Wniebowzięcia NMP. 

Wyrażam głęboką wdzięczność paniom z Koła Gospodyń Wiejskich za przygotowanie wieńca dożynkowego, grupie dożynkowej, starostom dożynek Elżbiecie Siwiec i Andrzejowi Totonowi.

Dziękuję pracownikom i seniorom z Dziennego Domu Pobytu, który mieści się w dawnym domu sióstr za przygotowanie wieńca dożynkowego i starostom dożynek Danucie i Józefowi Kicińskim.

Wszystkim, którzy trudzili się, aby tę uroczystość dożynkową przygotować i wszystkim, którzy w niej uczestniczą – Bóg zapłać.

15 sierpnia 2022|