Niedziela Zmartwychwstania  Pańskiego – 09.04.2023

Niedziela Zmartwychwstania  Pańskiego – 9.IV.2023

 

„Wielkanoc jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w serach wierzących nadzieję i radość” – św. Jan Paweł II

Otwórzmy nasze serca na przesłanie płynące ze Zmartwychwstania Pańskiego i bądźmy Jego odważnymi świadkami wobec współczesnego świata.

 

Chrystus zmartwychwstał – prawdziwie zmartwychwstał!!!

Z okazji Świąt Wielkanocnych drogim gościom i wszystkim parafianom wiele łask od Zmartwychwstałego Pana. Niech Chrystus gości w naszych sercach, rodzinach i wspólnotach, abyśmy patrzyli z nadzieją w przyszłość, niech obdarza zdrowiem i pokojem.

Przechodzić, Chrystus, Wiara, Pan Bóg

Darmowe ilustracje Wielkanoc

Chrystus zmartwychwstał Alleluja! - Caritas Polska

Niech Zmartwychwstały Jezus umocni nas w świętości. Miłością i nadzieją napełni nasze serca. Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. Oby w naszych sercach

Do naszej wspólnoty parafialnej życzenia świąteczne przysłali:

 • Bp Jan Wątroba, Ks. Bp Edward Białogłowski, Ks. Bp Kazimierz Górny
 • Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego,
 • Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie,
 • Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kazimierz Moskal,
 • Starosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z współpracownikami,
 • Burmistrz Miasta i Gminy Sędziszów Małopolski z współpracownikami,
 • Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, grono profesorów i kleryków,
 • Dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej z współpracownikami,
 • Dyrekcja i pracownicy Katolickiego Radia VIA,
 • Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej,
 • Zarząd Diecezjalny Akcji Katolickiej,
 • Zespół Wydawnictwa Jezu Ufam Tobie z Lublina, wydawca książki o naszej parafii,
 • Rodacy z Stanów Zjednoczonych,
 • misjonarz Władysław Wichniarz,
 • Ryszard Górowski, ubiegłoroczny rekolekcjonista,
 • Ryszard Wacek,
 • Siostry zakonne pochodzące z naszej parafii,
 • malarz Eugeniusz Cebryński z Ukrainy.

 

„Ostatnimi słowami nie są już śmierć, samotność i lęk.

Jest takie słowo, które wykracza poza granice ludzkiej wyobraźni i które tylko Bóg może wypowiedzieć: jest to słowo zmartwychwstanie”.

 

 

 

8 kwietnia 2023|