Wspomnienia historyczne – 45 lat Grupy Oazowej

Z historii

Rok 1978 r. –

Drodzy Parafianie i Goście

Starsi z nas na pewno pamiętają rok 1978, w którym odbyły się dwa pogrzeby Papieży i dlatego zostały zwołane dwa konklawe. Efektem drugiego z nich był wybór na Stolicę Piotrową Kardynała Karola Wojtyły z POLSKI. Po tym wyborze młodego Papieża – bardzo ożywił się w naszej Ojczyźnie – młodzieżowy ruch modlitewno-ewangelizacyjny – Ruch OAZOWY – głównie za sprawą ks. Franciszka Blachnickiego – obecnie uznanego przez Kościół za Czcigodnego Sługę Bożego.

14 marca obecnego roku słyszeliśmy we wszystkich wiadomościach medialnych – telewizyjnych, radiowych i internetowych informacje Instytutu Pamięci Narodowej o tym, że śmierć ks. Franciszka Blachnickiego w dniu 27 lutego 1987 nastąpiła na skutek zabójstwa poprzez podanie ofierze śmiertelnych substancji toksycznych. Wykazały to czynności procesowe, przeprowadzone w Polsce oraz na terenie Niemiec, Austrii i Węgier przez Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach.

Ten charyzmatyczny Kapłan – uznawany był przez władze komunistyczne za osobę niebezpieczną dla reżimu, gdyż był nie tylko założycielem młodzieżowego Ruchu Światło–Życie, ale też organizatorem Krucjaty Wstrzemięźliwości, Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i Chrześcijańskiej Służby Wyzwolenia Narodów.

Młodzież naszej poprzedniej Parafii – Góry Ropczyckiej a zwłaszcza jedna z dziewcząt z tutejszych Zagorzyc – właśnie w roku 1978 – w porozumieniu z Duszpasterzami – ks. Prałatem – Wojciechem Święsem i ks. Januszem Dylowiczem  powołała do istnienia i działania jako jedną z pierwszych w ówczesnej diecezji Tarnowskiej, do której wówczas Parafia należała – Grupę modlitewną zwaną wtedy Grupą Apostolską. Była to też jedna z pierwszych Katolickich Grup Młodzieżowych w naszej Ojczyźnie.  Działalność tej młodzieży pomimo wielu przeciwności przynosiła efekty – stąd w latach późniejszych działało w parafii jednocześnie kilka takich oaz. Jeden z uczestników tych Grup po zdaniu matury w 1980r. wyjechał do Krościenka nad Dunajcem na Kopią Górkę tj. do Centrum Ruchu Światło-Życie gdzie mieszkał i działał ks. Franciszek Blachnicki. Tam u boku tego wyjątkowego Księdza sprawował ważne funkcje w Diakonii Środków Przekazu – czyli był ważnym ogniwem rozwoju Ruchów Wyzwolenia Człowieka, a później przeniósł się do Ośrodka Oazowego w Lublinie na Sławinku, którym opiekował się Ks. Wojciech Danielski – wierny przyjaciel Ks. Franciszka Blachnickiego i późniejszy Jego następca – jako główny Duszpasterz Ruchu Światło-Życie, po tym jak Ks. Blachnicki po ogłoszeniu stanu wojennego nie mógł wrócić z zagranicy do Polski – ponieważ był poszukiwany listem gończym.

Jeszcze warto teraz przypomnieć, że za takie oficjalne otwarcie – zawiązanie działania parafialnej Grupy młodzieżowej uważa się wspólnotowe ognisko, które odbyło się tutaj na terenie gruntu, którego obecnym właścicielem jest nasza parafia w Zagorzycach Dolnych – pod lasem – niewiele powyżej naszego kościoła.

O tych wyjątkowych historycznych wydarzeniach warto przypominać, gdyż w tym roku 2023 – mija właśnie 45 lat od tego pamiętnego roku 1978.  – Teraz przypada również 40 rocznica przyjęcia Sakramentu Kapłaństwa i Prymicji przez trzech księży z naszej byłej parafii.

Dlatego młodzież obecna i ta znacznie starsza – również z tej parafii – Zagorzyce Dolne – organizuje w dniu 10 czerwca bieżącego roku – Wspólnotowe Spotkanie Członków Grup Modlitewno-Ewangelizacyjnych – Grup Oazowych jakie na przestrzeni tych 45 lat działały w parafii Góra Ropczycka.

Spotkanie to rozpocznie się w kościele w Górze Ropczyckiej – o godz. 11.00 – Mszą Świętą – koncelebrowaną przez Duszpasterzy tych Grup oraz księży wywodzących się z Parafii. Później organizatorzy zapraszają na Wspólnotową – AGAPE w hotelu SENATOR w Olchowej.

W naszej gablocie parafialnej i na stronie internetowej zamieszczone jest zaproszenie dla członków Grup – do wzięcia udziału w tym Spotkaniu. Do 15-go maja należy dokonać zgłoszenia na wskazane w zaproszeniu numery telefonów. 

W imieniu Organizatorów i Swoim zapraszam i proszę o poinformowanie takich osób, które mogą tego zaproszenia nie zobaczyć – głównie Tych, którzy mieszkają poza naszymi Parafiami – zwłaszcza osoby żyjące za granicą.

8 kwietnia 2023|