Wspólnoty

Wspólnoty działające w naszej Parafii:

  • Lektorzy i ministranci;
  • Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży;
  • Schola parafialna;
  • Caritas parafialny;
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Seminarium Duchownego;
  • Kapela „DOBRE SERCA”
  • Wspólnota intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa;
  • Szkolne Koła Caritas.
  • Róże Różańcowe