Chrzest

Sakrament chrztu w naszej parafii udzielany jest zazwyczaj w ustaloną w kancelarii niedzielę – na Mszy św. o godz. 10.30. W wyjątkowych przypadkach podczas innych wcześniej uzgodnionych w kancelarii parafialnej Mszy Świętych.

Co należy przygotować, zanim udamy się do kancelarii w sprawie chrztu?

1. Wybrać imię (imiona) dla dziecka. Najlepiej posłużyć się katalogiem osób świętych, aby dziecko miało świętego patrona.
2. Wybrać matkę i ojca chrzestnego (mają to być osoby wierzące i praktykujące) oraz znać ich dane: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania.
3. Posiadać świadectwo – akt urodzenia dziecka.
4. Znać najważniejsze dane dziecka i rodziców oraz planowane szczegóły chrztu.
5. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani uzyskać zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenia takie wydaje kancelaria parafii, do której należą.
6. Rodzice i chrzestni powinni być w stanie łaski uświęcającej, by móc w pełni uczestniczyć w Mszy św., podczas której zostanie udzielony sakrament chrztu. Zaleca się zatem, aby przed chrztem dziecka skorzystali z sakramentu pokuty.
7. Podczas spotkania z rodzicami w kancelarii parafialnej omawiane są główne treści katechezy chrzcielnej.

Rodzicem chrzestnym może być osoba, która:

  • ma ukończony 16 rok życia
  • przyjęła sakrament bierzmowania
  • posiada zaświadczenie ze swojej parafii, że jest osobą wierzącą i praktykującą (osoby mieszkające poza naszą parafią)
  • nie żyje w związku niesakramentalnym

Nauczanie Kościoła Katolickiego na temat chrztu:

Katechizm Kościoła Katolickiego pkt. 1210-1284.

Obowiązujące normy prawne wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Księga IV „Uświęcające zadania Kościoła; część I „Chrzest”; kan. 849-878.

Uwagi praktyczne odnośnie Sakramentu

Chrzest należy zgłosić przynajmniej na tydzień przed jego planowanym udzieleniem.

Prosimy o przybycie na Mszę Świętą chrzcielną przynajmniej 5 min. przed jej rozpoczęciem oraz zabranie ze sobą tzw. białej szaty i świecy chrzcielnej.

Chrzest jest włączeniem do Kościoła i powinien być dniem radości całej rodziny.

Najpiękniejszym darem dla dziecka jest modlitwa i przyjęcie Komunii Świętej w jego intencji przez wszystkich najbliższych.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, czy dziecko zostanie wychowane w duchu wiary katolickiej, chrzest może zostać odłożony (dotyczy to zwłaszcza tych małżonków, którzy nie mając przeszkód kanonicznych, zawarli tylko kontrakt cywilny).

Aktualne zalecenia Kurii odnośnie sprawowania sakramentu Chrztu Św. 

                               Rzeszów, 23.04.2020 

 Chrzest św.

Sakrament winien być udzielany poza Mszą Świętą, zwłaszcza w tych parafiach, gdzie świątynie są niewielkie.

Wystarczy jeden chrzestny lub chrzestna. Jeśli jest dwoje chrzestnych musi to być kobieta i mężczyzna.

Biskup Rzeszowski udzielił dyspensy od wymogu bycia bierzmowanym przy dopuszczaniu do godności rodzica chrzestnego dla tych, którzy przystąpiliby do bierzmowania w zaplanowanych uprzednio terminach (od 16 marca do 30 czerwca bieżącego roku).